REGULAMIN i PROGRAM

PATRONAT HONOROWY

Pani Wójt Gminy Lesznowola

Wójt Gminy Lesznowola
Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik

   REGULAMIN i PROGRAM TURNIEJU

GD DANCE SHOW 2019

GRAND PRIX POLSKI EKSTRAKLASA FTS
Dorośli – ST/LA
Młodzież – ST/LA

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO
o Puchar Wójta Gminy Lesznowola 
 
Organizatorzy i Współorganizatorzy:

PRO-DANCE Nowa Iwiczna
Dyrektor Turnieju: Joanna Karpińska-Iwanicka
Zastępca Dyrektora: Andrzej Iwanicki

CORTE TOP DANCE Warszawa
Dyrektor Artystyczny: Beata Koprowska-Grzejszczak

Wójt, Rada i Urząd Gminy Lesznowola
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli
 
Termin i miejsce:
30 marca 2019 roku
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
Łazy, Gmina Lesznowola koło Warszawy
ul. Ks. H. Słojewskiego 1, 05-552 Wólka Kosowska

Kontakt:
e-mail:
pro-dance@poczta.neostrada.pl
tel: 604 225 184

Kategorie taneczne:

GRAND PRIX POLSKI Ekstraklasa FTS:
Dorośli ST i LA
Młodzież ST i LA

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego:
Rekreacja:
do 7 lat H (4 tańce)
8 - 9 H (4 tańce), 8 - 9 G (5 tańców),
10 - 11 H (4 tańce), 10 - 11 G (5 tańców),
12 - 13 G (5 tańców), 12 - 13 F (6 tańców)
Punktowy:
12 - 13 E, 12 - 13 D ST/LA
14 - 15 D ST/LA,  14 - 15 C ST/LA,
pow. 15 lat D ST/LA,  pow. 15 lat C ST/LA,  pow. 15 lat B ST/LA

Ramowy program turnieju:

    30 marca        2019 roku BLOK I BLOK II BLOK III GALA WIECZORNA
  rejestracja 8.00 - 8.45 10.15 - 11.15 13.15 - 14.15 16.30 - 17.30
próba parkietu 1/2 godziny przed rozpoczęciem każdego bloku
 rozpoczęcie 9.00 11.45 14.45 18.00
   kategorie do 7 H (3t) 12 - 13 E 12 - 13 D ST GPP Młodzież ST
8 - 9 H (4t) 14 - 15 C ST 12 - 13 D LA GPP Młodzież LA
8 - 9 G (5t) 14 - 15 C LA 14 - 15 D ST GPP Dorośli ST
10 - 11 H (4t) pow. 15 D ST 14 - 15 D LA GPP Dorośli LA
10 - 11 G (5t) pow. 15 D LA pow. 15 C ST  
12 - 13 G (5t) pow. 15 B ST pow. 15 C LA  
12 - 13 F (6t) pow. 15 B LA  
Charakter turnieju:
GPP Ekstraklasa – rozgrywany zgodnie z przepisami FTS
OTTT – punktowy we wszystkich kategoriach, rozgrywany zgodnie z przepisami FTS
H, G, F rekreacja we wszystkich kategoriach, rozgrywany zgodnie z regulaminem Mazowieckiego Związku Tańca Sportowego FTS - regulamin TUTAJ, repertuar TUTAJ
Regulamin turnieju:
1. W turnieju może wziąć udział para, która:
         a) jest zgłoszona do rywalizacji FTS w sporcie tanecznym,
         b) posiada licencję zawodnika FTS,
         c) jest zrzeszona w klubie sportowym lub innym podmiocie działającym w strukturach sportowych FTS
         d) posiada książeczkę startową lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia
2. Zgłoszenia on-line poprzez stronę internetową turnieju www.gddanceshow.pl lub z kalendarza turniejów FTS, w terminie do 28 marca 2019 roku, do godziny 2359.
3. W przypadku zgłoszenia się małej ilości par organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z rozegrania turnieju w danej kategorii, wcześniej zawiadamiając już zgłoszone pary.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.
5. W przypadku rezygnacji z udziału już zgłoszonej pary, trener (członek wspierający) lub para są zobowiązani do powiadomienia organizatora (przepisy FTS).
8. Pary przyjeżdżają na koszt własny lub jednostek delegujących, organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
10. Sprawy sporne są rozstrzygane przez Dyrektora Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.
11. Wymiary parkietu 24 x 14 m – OBOWIĄZUJĄ OCHRANIACZE NA OBCASY.
12. Organizator zapewnia:
- puchary i statuetki dla finalistów we wszystkich sportowych kategoriach i klasach tanecznych
- nagrody finansowe w wybranych kategoriach
- opiekę medyczną podczas turnieju
- bufet z daniami obiadowymi
- stoisko z obuwiem tanecznym Kozdra
- stoisko fotografa turnieju
13. Dokonanie zgłoszenia i udział w GD DANCE SHOW 2019 RÓWNOZNACZNY JEST Z WYRAŻENIEM NA ZAWSZE i BEZWARUNKOWO NIEODPŁATNEJ ZGODY na rejestrację fotograficzną, wideo i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach.
14. Udział w GD DANCE SHOW 2019 jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
  TURNIEJ DLA TANCERZY Z MYŚLĄ O TANCERZACH
 
Współpracują z nami:

    www.viva-system.pl     nowaksound@interia.pl      www.groda.pl      Studio Fotograficzne Sławek Kuciński
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasi patroni medialni:
     

> Andrzej Iwanicki PRO-DANCE < Copyright © 2020 NetArt