REGULAMIN i PROGRAM

PATRONAT HONOROWY

Pani Wójt Gminy Lesznowola

Wójt Gminy Lesznowola
Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik

   REGULAMIN i PROGRAM TURNIEJU

GD DANCE SHOW 2019

GRAND PRIX POLSKI EKSTRAKLASA FTS
Dorośli – ST/LA
Młodzież – ST/LA

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO
o Puchar Wójta Gminy Lesznowola 
 
Organizatorzy i Współorganizatorzy:

PRO-DANCE Nowa Iwiczna
Dyrektor Turnieju: Joanna Karpińska-Iwanicka
Zastępca Dyrektora: Andrzej Iwanicki

CORTE TOP DANCE Warszawa
Dyrektor Artystyczny: Beata Koprowska-Grzejszczak

Wójt, Rada i Urząd Gminy Lesznowola
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli
 
Termin i miejsce:
30 marca 2019 roku
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
Łazy, Gmina Lesznowola koło Warszawy
ul. Ks. H. Słojewskiego 1, 05-552 Wólka Kosowska

Kontakt:
e-mail:
pro-dance@poczta.neostrada.pl
tel: 604 225 184

Kategorie taneczne:

GRAND PRIX POLSKI Ekstraklasa FTS:
Dorośli ST i LA
Młodzież ST i LA

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego:
Rekreacja:
do 7 lat H (4 tańce)
8 - 9 H (4 tańce), 8 - 9 G (5 tańców),
10 - 11 H (4 tańce), 10 - 11 G (5 tańców),
12 - 13 G (5 tańców), 12 - 13 F (6 tańców)
Punktowy:
12 - 13 E, 12 - 13 D ST/LA
14 - 15 D ST/LA,  14 - 15 C ST/LA,
pow. 15 lat D ST/LA,  pow. 15 lat C ST/LA,  pow. 15 lat B ST/LA

Ramowy program turnieju:

    30 marca        2019 roku BLOK I BLOK II BLOK III GALA WIECZORNA
  rejestracja 8.00 - 8.45 10.15 - 11.15 13.15 - 14.15 16.30 - 17.30
próba parkietu 1/2 godziny przed rozpoczęciem każdego bloku
 rozpoczęcie 9.00 11.45 14.45 18.00
   kategorie do 7 H (3t) 12 - 13 E 12 - 13 D ST GPP Młodzież ST
8 - 9 H (4t) 14 - 15 C ST 12 - 13 D LA GPP Młodzież LA
8 - 9 G (5t) 14 - 15 C LA 14 - 15 D ST GPP Dorośli ST
10 - 11 H (4t) pow. 15 D ST 14 - 15 D LA GPP Dorośli LA
10 - 11 G (5t) pow. 15 D LA pow. 15 C ST  
12 - 13 G (5t) pow. 15 B ST pow. 15 C LA  
12 - 13 F (6t) pow. 15 B LA  
Charakter turnieju:
GPP Ekstraklasa – rozgrywany zgodnie z przepisami FTS
OTTT – punktowy we wszystkich kategoriach, rozgrywany zgodnie z przepisami FTS
H, G, F rekreacja we wszystkich kategoriach, rozgrywany zgodnie z regulaminem Mazowieckiego Związku Tańca Sportowego FTS - regulamin TUTAJ, repertuar TUTAJ
Regulamin turnieju:
1. W turnieju może wziąć udział para, która:
         a) jest zgłoszona do rywalizacji FTS w sporcie tanecznym,
         b) posiada licencję zawodnika FTS,
         c) jest zrzeszona w klubie sportowym lub innym podmiocie działającym w strukturach sportowych FTS
         d) posiada książeczkę startową lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia
2. Zgłoszenia on-line poprzez stronę internetową turnieju www.gddanceshow.pl lub z kalendarza turniejów FTS, w terminie do 28 marca 2019 roku, do godziny 2359.
3. W przypadku zgłoszenia się małej ilości par organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z rozegrania turnieju w danej kategorii, wcześniej zawiadamiając już zgłoszone pary.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.
5. W przypadku rezygnacji z udziału już zgłoszonej pary, trener (członek wspierający) lub para są zobowiązani do powiadomienia organizatora (przepisy FTS).
6. Opłaty startowe:

Hobby H, G, F - 20 PLN od osoby
Punktowe kombinacja - 30 PLN od osoby
Punktowe Styl - 25 PLN od osoby za 1 styl
GPP - 40 PLN od osoby za 1 styl
Bilety wstępu - 25 PLN od osoby. Dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny.
Stolik - 240 PLN za stolik czteroosobowy (opłata za stolik obejmuje również wstęp).

7. Wstęp dla trenerów par uczestniczących w turnieju bezpłatny, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (604 225 184) lub mailowym pro-dance@poczta.neostrada.pl 

8. Pary przyjeżdżają na koszt własny lub jednostek delegujących, organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
10. Sprawy sporne są rozstrzygane przez Dyrektora Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.
11. Wymiary parkietu 24 x 14 m – OBOWIĄZUJĄ OCHRANIACZE NA OBCASY.
12. Organizator zapewnia:
- puchary i statuetki dla finalistów we wszystkich sportowych kategoriach i klasach tanecznych
- nagrody finansowe w wybranych kategoriach
- opiekę medyczną podczas turnieju
- bufet z daniami obiadowymi
- stoisko z obuwiem tanecznym Kozdra
- stoisko fotografa turnieju
13. Dokonanie zgłoszenia i udział w GD DANCE SHOW 2019 RÓWNOZNACZNY JEST Z WYRAŻENIEM NA ZAWSZE i BEZWARUNKOWO NIEODPŁATNEJ ZGODY na rejestrację fotograficzną, wideo i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach.
14. Udział w GD DANCE SHOW 2019 jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
  TURNIEJ DLA TANCERZY Z MYŚLĄ O TANCERZACH
 
Współpracują z nami:

    www.viva-system.pl     nowaksound@interia.pl      www.groda.pl      Studio Fotograficzne Sławek Kuciński
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasi patroni medialni:
     

> Andrzej Iwanicki PRO-DANCE < Copyright © 2019 NetArt